Értelmezések és feltételek

Szerzői jogok
A rendelkezésre bocsájtott minden képet és digitális adatot szerzői jog véd és a CROSO International GmbH kizárólagos tulajdonát képezi. Bármely kereskedelmi célú felhasználás, mely nem a CROSO International GmbH reklámozását szolgálja nem lojális konkurrenciának tekínthető, és a szerzői jogok törvényes rendelkezéseinek megszegésének számít.

Cancellation policy
Az együttműködési szerződés két hetes határidőn belül felmondható írásbeli értesítéssel, az okok bemutatásával (levél, fax, e-mail). A határidő a címzett által a javak kézhezvételétől veszi kezdetét (vagy a hasonló javak ismételt szállítása esetén nem előbb mint az első részleges szállítás kézhezvételétől) és nem történhet hamarabb mint az EGBGB 246 cikkelye összevetve az 1 cikkely 1 és 2 bekezdése szerinti informálási feltételek teljesítése. A lemondás vagy a termékek megfelelő időben történő elküldése elégséges a lemondási idő biztosítására. A lemondást a következő címre kell küldeni:

CROSO South Eastern Europe SRL
Soimoseni utca 29 szám
RO-440111  Szatmárnémeti
Románia
tel.: +40 371 110 129
E-mail: info@croso.eu

A lemondás következményei
Egy tényleges lemondás esetén mindkét fél által kapott javakat/szolgáltatásokat vissza kell szolgáltatni és minden előnyt melyet ezek használatával szereztek (pl.kamatok) vissza kell adni. Ha a tölünk kapott javak/szolgáltatások és előnyök (használatból származó előnyök) nem szolgáltathatók vissza, vagy ha elértéktelenedve vagy megrongálódva kerülnek visszaadásra, kártérítést kell felajánlani részünkre. A kompenzálás nem szükséges bármely olyan megrongálódás miatt melyek a javak normális felhasználásából erednek. A szerzett előnyök miatti kompenzálás csak akkor szükséges, ha a javakat jogtalanul használta. "A termék határai" az illető javak megértését és kipróbálását jelenti, úgy ahogy ez a kistételben történő eladások esetében lehetséges és megszokott. Ha a leszállított javak a rendelés szerint lettek szállítva Ön fizeti ki az áru visszaküldésének költségeit. A kifizetések visszaadása 30 napon belül le kell záródjon. Az Ön számára a határidő a lemondás megküldésével, vagy a javak visszaküldésével kezdődik, számunkra pedig ezek kézhezvételétől.

Lemondási politika vége
PDF-Download
Allgemeine Geschäftsbedingungen
pdf 27.8 KiB

Diese Seite teilen